Val till kommunfullmäktige i Örebro - Ålder och kön - Lännäs-Vinön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lännäs-Vinön 822 10,8% 23,2% 34,7% 31,3% 3,6% 54,4% 45,6% 2,9%  
Summa 822 10,8% 23,2% 34,7% 31,3% 3,6% 54,4% 45,6% 2,9%

http://www.val.se