Val till kommunfullmäktige i Kumla - Ålder och kön - Hällabrottet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällabrottet 1609 15,2% 38,9% 25,7% 20,3% 7,1% 51,6% 48,4% 2,4%  
Summa 1609 15,2% 38,9% 25,7% 20,3% 7,1% 51,6% 48,4% 2,4%

http://www.val.se