Val till kommunfullmäktige i Askersund - Ålder och kön - Linden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linden 867 24,5% 21,1% 18,6% 35,9% 7,5% 46,6% 53,4% 2,3%  
Summa 867 24,5% 21,1% 18,6% 35,9% 7,5% 46,6% 53,4% 2,3%

http://www.val.se