Val till kommunfullmäktige i Askersund - Ålder och kön - Hammar-Olshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hammar-Olshammar 1228 11,8% 25,6% 28,3% 34,4% 4,9% 52,7% 47,3% 3,4%  
Summa 1228 11,8% 25,6% 28,3% 34,4% 4,9% 52,7% 47,3% 3,4%

http://www.val.se