Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Esstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Esstorp 1410 15,5% 27,2% 22,8% 34,5% 7,2% 48,8% 51,2% 3,3%  
Summa 1410 15,5% 27,2% 22,8% 34,5% 7,2% 48,8% 51,2% 3,3%

http://www.val.se