Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Karlsäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsäng 1547 19,3% 22,9% 18,7% 39,0% 5,9% 45,3% 54,7% 3,4%  
Summa 1547 19,3% 22,9% 18,7% 39,0% 5,9% 45,3% 54,7% 3,4%

http://www.val.se