Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Pershyttan-Hitorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pershyttan-Hitorp 1297 15,2% 29,7% 26,8% 28,4% 6,5% 49,3% 50,7% 1,9%  
Summa 1297 15,2% 29,7% 26,8% 28,4% 6,5% 49,3% 50,7% 1,9%

http://www.val.se