Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Ringshyttan-Ås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringshyttan-Ås 786 15,3% 35,9% 28,0% 20,9% 6,4% 52,4% 47,6% 3,2%  
Summa 786 15,3% 35,9% 28,0% 20,9% 6,4% 52,4% 47,6% 3,2%

http://www.val.se