Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Dalsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsta 1144 13,3% 27,2% 23,2% 36,4% 5,8% 47,6% 52,4% 3,0%  
Summa 1144 13,3% 27,2% 23,2% 36,4% 5,8% 47,6% 52,4% 3,0%

http://www.val.se