Val till kommunfullmäktige i Nora - Ålder och kön - Viker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viker 405 13,3% 26,7% 29,9% 30,1% 5,7% 54,1% 45,9% 4,0%  
Summa 405 13,3% 26,7% 29,9% 30,1% 5,7% 54,1% 45,9% 4,0%

http://www.val.se