Val till kommunfullmäktige i Skinnskatteberg - Ålder och kön - Skinnskatteberg Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skinnskatteberg Norra 1922 16,0% 22,0% 25,4% 36,6% 4,7% 50,9% 49,1% 8,0%  
Summa 1922 16,0% 22,0% 25,4% 36,6% 4,7% 50,9% 49,1% 8,0%

http://www.val.se