Val till kommunfullmäktige i Hallstahammar - Ålder och kön - Eldsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsboda 1821 19,7% 26,5% 22,4% 31,4% 6,8% 48,7% 51,3% 12,2%  
Summa 1821 19,7% 26,5% 22,4% 31,4% 6,8% 48,7% 51,3% 12,2%

http://www.val.se