Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Nyckelberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyckelberget 1507 25,9% 30,5% 22,2% 21,4% 6,7% 51,9% 48,1% 6,2%  
Summa 1507 25,9% 30,5% 22,2% 21,4% 6,7% 51,9% 48,1% 6,2%

http://www.val.se