Val till kommunfullmäktige i Köping - Ålder och kön - Elund-Ållesta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Elund-Ållesta 1613 14,5% 34,2% 25,1% 26,2% 7,5% 50,8% 49,2% 1,9%  
Summa 1613 14,5% 34,2% 25,1% 26,2% 7,5% 50,8% 49,2% 1,9%

http://www.val.se