Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Ladubacksgärdena-N Skogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ladubacksgärdena-N Skogen 1243 14,7% 34,3% 23,5% 27,5% 7,0% 48,0% 52,0% 2,3%  
Summa 1243 14,7% 34,3% 23,5% 27,5% 7,0% 48,0% 52,0% 2,3%

http://www.val.se