Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Ringsborg-Strömsborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringsborg-Strömsborg 1589 24,2% 21,7% 22,1% 32,0% 6,5% 48,8% 51,2% 4,6%  
Summa 1589 24,2% 21,7% 22,1% 32,0% 6,5% 48,8% 51,2% 4,6%

http://www.val.se