Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Herrängen-Ekbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrängen-Ekbacken 923 20,6% 27,7% 22,0% 29,7% 5,1% 51,9% 48,1% 2,7%  
Summa 923 20,6% 27,7% 22,0% 29,7% 5,1% 51,9% 48,1% 2,7%

http://www.val.se