Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Götlunda - Medåker

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Götlunda - Medåker 1667 11,9% 27,8% 30,2% 30,2% 4,6% 51,4% 48,6% 2,2%  
Summa 1667 11,9% 27,8% 30,2% 30,2% 4,6% 51,4% 48,6% 2,2%

http://www.val.se