Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik C 1625 17,5% 18,6% 19,3% 44,6% 6,0% 42,4% 57,6% 2,2%  
Summa 1625 17,5% 18,6% 19,3% 44,6% 6,0% 42,4% 57,6% 2,2%

http://www.val.se