Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Vikarbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vikarbyn 1538 14,6% 27,0% 24,6% 33,7% 5,8% 51,0% 49,0% 2,3%  
Summa 1538 14,6% 27,0% 24,6% 33,7% 5,8% 51,0% 49,0% 2,3%

http://www.val.se