Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Ore

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ore 918 11,0% 20,7% 27,7% 40,6% 5,0% 51,6% 48,4% 3,1%  
Summa 918 11,0% 20,7% 27,7% 40,6% 5,0% 51,6% 48,4% 3,1%

http://www.val.se