Val till kommunfullmäktige i Orsa - Ålder och kön - Skattungbyn-Kallmora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skattungbyn-Kallmora 664 15,1% 24,5% 29,7% 30,7% 3,5% 53,5% 46,5% 5,3%  
Summa 664 15,1% 24,5% 29,7% 30,7% 3,5% 53,5% 46,5% 5,3%

http://www.val.se