Val till kommunfullmäktige i Orsa - Ålder och kön - Orsa Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Orsa Södra 1354 13,5% 28,8% 28,7% 29,0% 5,3% 50,4% 49,6% 2,7%  
Summa 1354 13,5% 28,8% 28,7% 29,0% 5,3% 50,4% 49,6% 2,7%

http://www.val.se