Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Morgårdshammar-Gubbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morgårdshammar-Gubbo 1566 14,6% 26,1% 30,7% 28,6% 5,2% 52,8% 47,2% 1,9%  
Summa 1566 14,6% 26,1% 30,7% 28,6% 5,2% 52,8% 47,2% 1,9%

http://www.val.se