Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Hagge-Harnäs m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1312 14,6% 30,2% 27,5% 27,7% 5,4% 52,8% 47,2% 2,0%  
Summa 1312 14,6% 30,2% 27,5% 27,7% 5,4% 52,8% 47,2% 2,0%

http://www.val.se