Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Smedjebacken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedjebacken S 1276 16,0% 25,8% 26,3% 31,9% 6,0% 50,6% 49,4% 4,5%  
Summa 1276 16,0% 25,8% 26,3% 31,9% 6,0% 50,6% 49,4% 4,5%

http://www.val.se