Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Stranden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stranden 1889 19,9% 22,2% 21,5% 36,4% 5,3% 46,5% 53,5% 2,3%  
Summa 1889 19,9% 22,2% 21,5% 36,4% 5,3% 46,5% 53,5% 2,3%

http://www.val.se