Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Vika-Venjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vika-Venjan 1022 11,7% 21,8% 27,9% 38,6% 4,9% 52,9% 47,1% 3,8%  
Summa 1022 11,7% 21,8% 27,9% 38,6% 4,9% 52,9% 47,1% 3,8%

http://www.val.se