Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Noret Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noret Södra 1087 21,6% 25,3% 24,7% 28,3% 7,1% 48,5% 51,5% 4,9%  
Summa 1087 21,6% 25,3% 24,7% 28,3% 7,1% 48,5% 51,5% 4,9%

http://www.val.se