Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Öna-Östnor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Öna-Östnor 1892 17,4% 29,1% 26,6% 26,9% 6,1% 50,8% 49,2% 2,0%  
Summa 1892 17,4% 29,1% 26,6% 26,9% 6,1% 50,8% 49,2% 2,0%

http://www.val.se