Val till kommunfullmäktige i Mora - Ålder och kön - Utmeland-Hånåkni

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Utmeland-Hånåkni 1717 15,7% 32,0% 28,1% 24,2% 6,3% 49,8% 50,2% 1,8%  
Summa 1717 15,7% 32,0% 28,1% 24,2% 6,3% 49,8% 50,2% 1,8%

http://www.val.se