Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Källviken och V Främby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Källviken och V Främby 1211 19,3% 37,4% 22,6% 20,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,1%  
Summa 1211 19,3% 37,4% 22,6% 20,6% 8,3% 49,8% 50,2% 3,1%

http://www.val.se