Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Kämparvet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kämparvet 1142 27,0% 20,9% 17,8% 34,3% 4,6% 46,6% 53,4% 3,2%  
Summa 1142 27,0% 20,9% 17,8% 34,3% 4,6% 46,6% 53,4% 3,2%

http://www.val.se