Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Nedre Norslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nedre Norslund 1253 24,1% 25,0% 21,5% 29,4% 7,7% 45,7% 54,3% 8,7%  
Summa 1253 24,1% 25,0% 21,5% 29,4% 7,7% 45,7% 54,3% 8,7%

http://www.val.se