Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Hälsingberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälsingberg 1495 17,9% 31,1% 23,3% 27,6% 8,2% 49,4% 50,6% 3,3%  
Summa 1495 17,9% 31,1% 23,3% 27,6% 8,2% 49,4% 50,6% 3,3%

http://www.val.se