Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Stenslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stenslund 1288 14,8% 34,6% 25,9% 24,7% 8,0% 51,5% 48,5% 1,9%  
Summa 1288 14,8% 34,6% 25,9% 24,7% 8,0% 51,5% 48,5% 1,9%

http://www.val.se