Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Ångbryggeriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ångbryggeriet 956 25,8% 29,4% 19,5% 25,3% 4,5% 45,7% 54,3% 2,1%  
Summa 956 25,8% 29,4% 19,5% 25,3% 4,5% 45,7% 54,3% 2,1%

http://www.val.se