Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Aspeboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspeboda 1026 13,3% 37,8% 25,9% 23,0% 4,5% 53,4% 46,6% 1,4%  
Summa 1026 13,3% 37,8% 25,9% 23,0% 4,5% 53,4% 46,6% 1,4%

http://www.val.se