Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Vika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vika 1341 14,6% 33,0% 27,9% 24,5% 5,3% 51,2% 48,8% 1,6%  
Summa 1341 14,6% 33,0% 27,9% 24,5% 5,3% 51,2% 48,8% 1,6%

http://www.val.se