Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Hosjö Näs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hosjö Näs 1397 16,2% 36,2% 25,6% 22,0% 8,6% 50,3% 49,7% 3,2%  
Summa 1397 16,2% 36,2% 25,6% 22,0% 8,6% 50,3% 49,7% 3,2%

http://www.val.se