Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Domnarvet V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Domnarvet V 1816 20,1% 38,3% 24,4% 17,2% 7,2% 51,1% 48,9% 3,7%  
Summa 1816 20,1% 38,3% 24,4% 17,2% 7,2% 51,1% 48,9% 3,7%

http://www.val.se