Val till kommunfullmäktige i Borlänge - Ålder och kön - Gylle - Åselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle - Åselby 1493 15,0% 32,2% 25,9% 26,9% 6,0% 49,8% 50,2% 1,9%  
Summa 1493 15,0% 32,2% 25,9% 26,9% 6,0% 49,8% 50,2% 1,9%

http://www.val.se