Val till kommunfullmäktige i Säter - Ålder och kön - Gustafs N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1557 14,6% 32,4% 25,9% 27,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,6%  
Summa 1557 14,6% 32,4% 25,9% 27,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,6%

http://www.val.se