Val till kommunfullmäktige i Avesta - Ålder och kön - Avesta N-Högbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Avesta N-Högbo 1801 17,1% 27,2% 23,5% 32,2% 4,8% 49,2% 50,8% 2,4%  
Summa 1801 17,1% 27,2% 23,5% 32,2% 4,8% 49,2% 50,8% 2,4%

http://www.val.se