Val till kommunfullmäktige i Avesta - Ålder och kön - Folkärna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Folkärna 1112 14,1% 31,5% 29,4% 25,0% 5,1% 52,2% 47,8% 1,0%  
Summa 1112 14,1% 31,5% 29,4% 25,0% 5,1% 52,2% 47,8% 1,0%

http://www.val.se