Val till kommunfullmäktige i Avesta - Ålder och kön - Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs 1664 12,4% 31,3% 30,3% 26,0% 5,0% 51,4% 48,6% 1,0%  
Summa 1664 12,4% 31,3% 30,3% 26,0% 5,0% 51,4% 48,6% 1,0%

http://www.val.se