Val till kommunfullmäktige i Ockelbo - Ålder och kön - Ockelbo Byar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Byar 1650 10,7% 24,6% 32,1% 32,6% 4,5% 53,0% 47,0% 2,7%  
Summa 1650 10,7% 24,6% 32,1% 32,6% 4,5% 53,0% 47,0% 2,7%

http://www.val.se