Val till kommunfullmäktige i Ovanåker - Ålder och kön - Ovanåker N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ovanåker N 1920 15,4% 30,9% 28,8% 24,9% 5,8% 52,9% 47,1% 1,2%  
Summa 1920 15,4% 30,9% 28,8% 24,9% 5,8% 52,9% 47,1% 1,2%

http://www.val.se