Val till kommunfullmäktige i Ovanåker - Ålder och kön - Alfta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alfta N 1831 17,5% 24,7% 28,0% 29,8% 6,5% 52,0% 48,0% 3,1%  
Summa 1831 17,5% 24,7% 28,0% 29,8% 6,5% 52,0% 48,0% 3,1%

http://www.val.se