Val till kommunfullmäktige i Ljusdal - Ålder och kön - Tallåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tallåsen 1213 18,3% 31,7% 26,2% 23,7% 6,2% 52,8% 47,2% 1,8%  
Summa 1213 18,3% 31,7% 26,2% 23,7% 6,2% 52,8% 47,2% 1,8%

http://www.val.se